Vrei o noua experienta de aeroport? Ai notificari de imbarcare pentru zborul ales, harta aeroportului si reduceri in cafenele si restaurante. Descarca Henri AppPort gratuit!

Regulament Campanie Fidelizare Aplicatie “Henri Appport”.

Art. 1 – Organizatorul
Campania de fidelizare pentru aplicația “Henri AppPort” este organizată şi desfăşurată de Organizatorul S.C. dnata Catering S.R.L. cu sediul in Otopeni, Calea Bucureștilor, Nr. 224R, cod fiscal RO4339914 inregistrată cu numărul 20871 la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform cerințelor Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificatã și completatã de Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
 
Art. 2 – Participanți
Programul de fidelizare este disponibil oricăror persoane fizice care folosesc aplicația “Henri Appport”, au varsta minimă de 18 ani şi îndeplinesc celelalte condiţii de participare prevăzute în prezentul Regulament. Folosirea de către participanți a aplicaţiei “Henri Appport” presupune completarea datelor personale ale participantului şi utilizarea funcțiilor de urmărire a zborurilor oferite de aplicaţie. În schimbul folosirii aplicaţiei “Henri Appport” participantului i se vor acorda diferite discounturi la achiziționarea de produse şi servicii in locațiile afiliate prevăzute în articolul 3. Participarea la acest program de fidelizare nu este permisă angajaților companiei dnata Catering S.R.L..
 
Art. 3 – Locațiile afiliate
Aplicația “Henri Appport”, disponibilă conform Art. 2, poate fi utilizată de Participanţi pentru a beneficia de discounturi numai in locațiile afiliate, pentru toate produsele comercializate în acestea, cu excepția ofertelor și produselor din tutun. Discounturile nu se cumulează.
Lista locațiilor afiliate: Brioche Dorée, Burger King, Falafel, Espressamente Illy, Espression Lavazza, Momenti Peroni, La Sarmale, Left Bank Take Off at the Food Court, Gloria Jean’s Coffees, Segafredo, City Café, Trattoria Buongiorno. Organizatorul poate modifica, oricând, lista locaţiilor afiliate.
 
Art. 4 – Durata
Perioada programului de fidelizare este nedeterminată. Cu toate acestea, dnata Catering S.R.L. iși rezervă dreptul de a renunța, oricând consideră necesar, la funcționalitățile care oferă discount la funcționalitățile de acumulare puncte sau de a renunța în totalitate la aplicația “Henri Appport”.
 
Art. 5 – Condiții de validitate
Pentru a beneficia de discounturile acordate in locaţiile afiliate, Participantul trebuie să indeplinească simultan următoarele condiții:
1. Să indeplinească condițiile de la Art. 2, declarând date reale;
2. Să deschidă un cont în aplicaţia “Henri Appport” înregistrându-se cu următoarele informații: nume și prenume, adresa de e-mail, data nașterii, sex.
3. După deschiderea contului, inregistrarea se consideră definitivată după ce Participantul va primi un email de confirmare a activării contului în sistem.
4. Discounturile acordate în locaţiile afiliate pot fi primite de către Participant doar după activarea contului în sistem conform pct. c.
5. Prin participarea la programul de fidelitate, Participanţii se declară de acord cu condiţiile de utilizare ale aplicaţiei “Henri Appport” astfel cum sunt prezentate de organizator sau cum sunt actualizate de acesta. Neacceptarea condițiilor de utilizare ale aplicației “Henri Appport”conduce la excluderea
Participantului din Programul de fidelitate.
 
Art. 6 – Acordarea, acumulare şi folosirea punctelor de discount
a) Acordarea punctelor de discount și acumularea acestora se face după cum urmează :
Orice Participant care indeplinește condițiile de la Articolul 2 se poate conecta la aplicația “Henri Appport” pentru a accesa funcționalitățile de discount. La fiecare achiziție de produse în locaţiile afiliate clientul va putea beneficia de discount in funcție de valoarea tranzacțiilor precedente în locaţiile afiliate, precum și în funcție de activitatea Participantului în aplicația “Henri Appport”, după cum urmează:
1. 10% discount pentru instalarea pe dispozitive compatibile a aplicaţiei “Henri Appport” și înregistrarea utilizatorului în aplicația Henri Appport;
2. 15% discount pentru acumularea a 500 de puncte în aplicație, cu un maxim de 250 de puncte acumulate altfel decât prin efectuarea de tranzacții la punctele de vanzare a unitaților afiliate dnata Catering S.R.L. ;
3. 20% discount pentru acumularea a 1000 de puncte în aplicație, prin diferenta de 500 de puncte fată de nivelul anterior.
Punctele se vor putea acumula de către Participanţi după cum urmează:
1. Pentru activarea notificarilor unui zbor – 2 puncte
2. Pentru partajarea informațiilor despre zbor in mediile sociale – 5 puncte
3. Pentru invitarea unui prieten prin intermediul unui email, sms sau prin intermediul rețelei sociale Facebook – 10 puncte
4. Pentru confirmarea unei invitații de la un prieten prin introducerea unui cod primit prin email, sms sau prin intermediul rețelei sociale Facebook – 10 puncte
5. Pentru cumpărarea de produse din locațiile afiliate dnata Catering S.R.L., un punct la fiecare leu cheltuit.
Următoarele restricții se vor aplica în acumularea punctelor conform celor de mai sus:
1. Participantul nu poate primi punctele corespondente pentru activarea notificărilor in privința unui zbor sau pentru partajarea informațiilor despre un zbor in mediile sociale, mai mult de o dată pe zi.
2. Participantul nu poate primi mai mult de 250 de puncte în decursul unui an pentru activitatile cu numarul 1 – 4 de la paragraful anterior.
b) Folosirea punctelor de discount:
Folosirea discounturilor obținute prin acumularea de puncte în aplicație se poate face astfel:
1. Prin afișarea unui cod de bare prin intermediul aplicației Henri Appport care va fi scanat la casa de marcat de către personalul din unitățile dnata Catering S.R.L.;
2. Prin scanarea unui cod afișat pe mesele din locațiile afiliate dnata Catering S.R.L., astfel încât personalul unității va putea acorda discountul pe nota de plata care va fi adusă clientului;
 
Art. 7 – Regulamentul aplicației de fidelitate “Henri Appport”
Fiecare cont creat în aplicația mobilă “Henri AppPort” este unic și poate fi folosit de către o singură persoană. Clientul trebuie să-și completeze datele personale cu următoarele informații reale: Nume, Prenume, Adresa de email, Data nașterii, Sex.
Dacă în urma verificării, informațiile sunt incomplete sau eronate, dnata Catering S.R.L. are dreptul de a bloca contul utilizatorului.
Folosirea improprie sau frauduloasă a aplicației de fidelitate “Henri Appport” atrage după sine blocarea contului de utilizator și excluderea acestuia din programul de fidelitate.
Nu se poate acorda numerar la contravaloarea punctelor acumulate în contul aplicației mobile.
 
Art. 8 - Drepturile Pasagerului
Companiile de transport aerian au obligaţia legală să vă informeze cu privire la drepturile dumneavoastra si la locul in care puteti depune reclamatii.
Refuzarea îmbarcării
Aveţi dreptul să solicitaţi despăgubiri în valoare de 125 EUR până la 600 EUR, în funcţie de distanţa de zbor şi de întârzierea produsă în urma redirecţionării cursei.
Întârzierile prelungite
În cazul în care întârzierea este mai mare cinci ore, aveţi dreptul să solicitaţi rambursarea costului biletului dar numai cu condiţia renunţării la călătorie.
Anularea
Aveţi dreptul să primiţi despăgubiri băneşti, cu excepţia următoarelor situaţii: aţi fost informat cu privire la anularea cursei cu 14 zile înainte, sau orarul cursei redirecţionate este foarte apropiat de orarul iniţial sau compania de transport aerian poate demonstra faptul că anularea zborului a fost determinată de motive speciale.
Asistenţa asigurată de către companiile de transport aerian
În funcţie de împrejurări, în cazul în care îmbarcarea dumneavoastvă este refuzată sau dacă cursa cu care călătoriţi este anulată ori întârzie, aveţi dreptul la asistenţă (asigurarea mesei, a mijloacelor de comunicare, a cazării peste noapte dacă este cazul). În cazul în care îmbarcarea dumneavoastvă este refuzată sau dacă cursa cu care călătoriţi este anulată, puteţi alege între a vă continua călătoria sau a vi se rambursa costul biletului.
Pasagerii cu mobilitate redusă
Pasagerii cu mobilitate redusă şi persoanele cu handicap sunt protejate împotriva discriminării şi, cu începere de la 26 iulie 2008, pot benefi cia de o asistenţă corespunzătoare asigurată (în anumite condiţii) în fiecare aeroport de pe teritoriul UE.
Identitatea companiilor de transport aerian
Trebuie să cunoaşteţi din timp identitatea operatorului cursei cu care călătoriţi.
Companiile de transport aerian care nu oferă condiţii sigure de zbor sunt interzise sau sunt supuse unor restricţii pe teritoriul Uniunii Europene. Aceste companii sunt prezentate la www.air-ban.europa.eu.
Răspunderea
Companiile de transport aerian răspund pentru pagubele produse în urma întârzierii curselor (până la ± 4.800 EUR), pentru deteriorarea şi pierderea bagajelor (până la ± 1.200 EUR) precum şi pentru vătămările corporale sau decesele produse în urma accidentelor. Ele nu poartă însă această răspundere în cazul în care au luat toate măsurile posibile pentru a evita pagubele produse sau dacă s-au afl at în
imposibilitatea luării unor astfel de măsuri.
Pachetele turistice
Operatorii de pachete turistice au obligaţia să prezinte informaţii corecte cu privire la biletele de vacanţă rezervate, să respecte obligaţiile contractuale şi să asigure protecţia pasagerilor în cazul insolvabilităţii organizatorului.
Mai multe informaţii?
Sunaţi la numărul gratuit* din orice punct în care vă aflaţi pe teritoriul UE, în timpul programului de lucru (09:00 – 18:30 CET în zilele lucrătoare): 00 800 6 7 8 9 10 11
* Anumiţi operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la numerele cu prefixul 00 800 sau taxează aceste convorbiri. În unele cazuri, aceste convorbiri pot fi taxate dacă sunt efectuate de la un post telefonic public sau de la hotel. Pentru apeluri din afara UE (se aplică tarife normale): (32-2) 299 96 96
Scopul acestosr date este exclusiv informativ. Toate revendicările şi acţiunile în justiţie formulate în caz de litigiu se vor baza în exclusivitate pe articolele de lege vizate. Acestea pot fi găsite în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Date publicate de: Comisia Europeană,
Direcţia Generală Energie şi Transport,
BE-1049 Bruxelles.
http://apr.europa.eu
http://air-ban.europa.eu
 
Art. 9 – Alte Clauze
dnata Catering S.R.L. iși rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata existenței aplicației mobile “Henri AppPort” fără o notificare prealabilă. Varianta modificată va fi adusă la cunoștința clienților prin afișarea pe site-ul www.henriappport.ro
Pentru orice alte informații sau nelamuriri puteti contacta Departamentul Marketing al dnata Catering S.R.L. la adresa de e-mail marketing@dnata.ro.
dnata Catering S.R.L. nu se poate face răspunzătoare:
- pentru eventuale informații eronate sau oferite cu intârziere de aplicația “Henri Appport” in ce privește zborurile de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, erori care ar putea cauza pierderea avionului de către pasageri;
- pentru poziția obiectivelor de interes pe harta aeroportului din aplicația “Henri Appport”;
- pentru informațiile cu privire la serviciile din aeroportul Henri Coanda, informații disponibile in aplicația “Henri Appport”
Prezentul Regulament este pus gratuit la dispoziția Participanților în toate locațiile afiliate precum și pe site-ul www.henriappport.ro, secțiunea Termeni și Condiții de utilizare.